Bli medlem av NOTAK (Norsk forening for traumatologi akutt -og katastrofemedisin) ved å fylle ut innmeldingskjemaet.

Årskontingent for ordinære medlemmer er på 100 Kr (fra d.d.2020 ordinærpris 200 kr), og  betales som et engangsbeløp.

Har du spørsmål knyttet til innmelding eller medlemskap? Send oss mail: post@notak.no 
Medlem
Foresatt 1
Foresatt 2
Felt merket med rød strek er obligatorisk og må fylles ut.